Współpraca KS Stolem z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi sp. o.o.

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy chęć współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych sp. o.o. dotyczącą wyposażenia w sprzęt sportowy, odzież oraz zakup komputera dla naszego klubu. Z zakupionych sprzętów będą korzystać wszyscy nasi zawodnicy, trenerzy oraz pracownicy biura. Nowy sprzęt z pewnością podniesie jakość treningów oraz usprawni funkcjonowanie naszego biura. KS Stolem wciąż się rozwija, nieustanie poszerza liczbę swoich zawodników. Obecnie liczba zawodników wynosi 214, zaś trenerów 14.

Współpraca z takim partnerem jak Polskie Elektrownie Jądrowe sp. o.o. to dla nas wielki zaszczyt a zarazem radość, że wspólnie przyczyniamy się do rozwoju i propagowania sportu oraz do budowania świadomości ekologicznej. Wspólnie z naszym Partnerem zamierzamy upowszechniać wiedzę dotyczącą szeroko pojętej energii jądrowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. jest spółką odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Więcej informacji na temat planowanej przez PEJ sp. z o. o. inwestycji na stronach: www.swiadomieoatomie.pl oraz www.ppej.pl.