Klub

Klub Sportowy Stolem Gniewino już od prawie 30 lat bierze aktywny udział w życiu sportowym regionu. Zawodnicy Klubu nieustannie dążą do osiągania jak najlepszych wyników sportowych. Celem Klubu jest również prowadzenie i organizowanie różnych form rekreacji, wypoczynku i turystyki, głównie w oparciu o własną bazę i doświadczenie. KS Stolem ściśle współpracuje z lokalnymi szkołami oraz organami samorządowymi.


 

 

logo 8

logo 9

logo 10

logo 11

logo 12

logo 13

logo 14

logo 15

logo 16

logo 25

logo 23

logo 26

 

 

logo 17

logo 18

logo 19

logo 21

logo 22

logo 20

logo 24

logo 27